Terminsavgifter

Avgifter

Medlems- & Träningsavgifter

 

Våra medlemmar under 18 är juniorer och har man fyllt 18 år är man senior. Aktuella avgifter från och med hösten 2023 är:

Junior 1 träning/vecka : 900kr
Junior 2+ träning/vecka : 1400kr
Senior 1 träning/vecka : 1000kr
Senior 2+ träning/vecka : 1800kr

En medlemsavgift på 100kr/termin tillkommer.

information